Disclaimer

Disclaimer

   In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
  1. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  2. De content is door de Groepsuitjes Den Bosch (verder genoemd als "De partij") met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de genoemde partij aanvaard geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  3. De partij besteed de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website. De tarieven zijn onderhevig aan wijzigingen door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.
  4. De partij is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  5. De partij garandeert niet dat aan hun toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en  aanvaard geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
  6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  7. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan de partij te worden verzocht.